Avís Legal - Sonia Pamias Castillo - Abogados Barcelona - Servicios Juridicos

amias
abogados
Vaya al Contenido

Menu Principal:


Avís Legal


Dades identificatives.
El domini d'Internet www.pamiasabogados.com és titularitat de la Sra. Sonia Pamias Castell, advocada de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Citat entorn Web actua sota denominació comercial de Pamias Advocats.
En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives.
Número de Col·legiat: 25776.
Telèfon: 93 192 88 58
Correu electrònic: p[email protected]
Ús de la Web
La visita o accés a aquest lloc web és absolutament voluntària i atribueix a qui accedeix al mateix la condició d'usuari. Atenent la seva condició d'usuari, i pel fet d'accedir a aquest lloc web, se li exigeix ​​l'acceptació dels termes d'ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta direcció, per la qual cosa l'Usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap tipus de reserves el present advertiment legal abans de realitzar qualsevol tipus d'operació, visionat, utilització, etc. amb aquest lloc web. I fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, LSSICE.
Objecte i enllaços
Sra. Sonia Pamias Castell, proporciona informació clara i gratuïta als usuaris sobre la seva activitat professional, així com la ubicació del despatx.
Amb els límits establerts a la Llei, Sra. Sonia Pamias Castell no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta d'actualització i precisió de les dades o informacions que es conté a la seva pàgina d'Internet.
Propietat intel·lectual del web
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de la Sra. Sonia Pamias Castell, corresponent-li l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos, sense que pugui entendre que l' accés al Portal atribueixi cap dret sobre aquests.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de la Sra. Sonia Pamias Castell. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.
Ús del servei i responsabilitats
Les condicions d'accés i ús de la present web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'usuari a realitzar un bon ús de la web i dels serveis que s'ofereixen.
Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers.
Sra. Sonia Pamias Castell declina tota responsabilitat en cas que l'accés o les visites al seu web es vegin impossibilitades o dificultades a causa d'una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric, telefònic o d'altres proveïdors de telecomunicacions aliens a Dña. Sonia Pamias Castell , o en el cas de produir-se conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d'un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.
Es declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pogués patir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades.
Tecnologia de Cookies
Les cookies són procediments automàtics que algunes pàgines web s'emmagatzemen a l'ordinador quan es visiten i que es retornen al servidor que les va crear en realitzar la següent visita permetent obtenir informació sobre la navegació.
La navegació per aquesta web pot implicar el registre de cookies per tal de facilitar la seva funcionalitat.
L'usuari té la possibilitat d'impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, Sra. Sonia Pamias Castell no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina.
Actualització i modificació de la pàgina web
Sra. Sonia Pamias Castell es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.
Jurisdicció i Llei Aplicable
El present avís legal i condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. L'usuari accepta aquests Termes d'Ús, i qualsevol tipus de controvèrsia relativa a l'ús d'aquest lloc web, serà interpretat d'acord amb les lleis vigents en el lloc de residència del propietari d'aquest lloc web, tenint competència per a la resolució de tot litigi o conflicte que pugui sorgir els Jutjats i Tribunals competents dins l'àmbit territorial Espanyol, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur.


De dilluns a dijous, de 9.30 h. a 13.30 h. i de 16.00 h. a 19.30 h.
Divendres, de 9.30 h. a 14.30 h.

Telèfon: 93 192 88 58

Regreso al contenido | Regreso al menu principal