Serveis - Sonia Pamias Castillo - Abogados Barcelona - Servicios Juridicos

amias
abogados
Vaya al Contenido

Menu Principal:ACCIDENTS DE TRÀNSIT
____________
  Si heu patit un accident de trànsit com a conductor, ocupant, vianant, o viatger, no dubti en contactar amb nosaltres.
  Li oferim assessorament gratuït, i realitzarem un minuciós estudi de viabilitat de la reclamació per tal d'aconseguir la màxima indemnització tant per lesions, com pels danys materials soferts al seu vehicle.
 Els nostres honoraris es determinaran en funció de la indemnització.


DRET CIVIL
____________
REDACCIÓ CONTRACTES

  Confeccionem tot tipus de contractes entre particulars, ja siguin de compravenda de béns mobles o immobles, contractes d'arres, reconeixements de deute, prestació de serveis, mandat, préstec, contractes d'arrendaments, etc. Consulteu-nos sense compromís, l'assessorarem.


INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS

  Ens encarreguem de solucionar tot tipus d'incompliment contractual civil ja sigui a fi d'aconseguir el compliment de l'obligació pactada, sigui lliurament de cosa, obligació de fer, reclamació de quantitat, resolució contractual, nul·litat, indemnització de danys i perjudicis per incompliment. Estudiarem el seu cas i l'informarem en detall dels passos a seguir per tal d'aconseguir el resultat més reeixit.
  Consulteu-nos sense compromís.


ARRENDAMENTS URBANS

 • Defensa i reclamació en procediments arrendaticis.

 • Assessorament en la interpretació del contracte.

 • Redacció de contractes.

 • Actualització de Rendes.

 • Reclamacions de rendes impagades.

 • Procediments judicials de desnonament ja sigui per impagament de rendes o per ocupació il·legal.

 • Resolució del contracte per necessitat de l'Arrendador.


DRET DE FAMÍLIA
____________ • Separacions i Divorcis contenciosos.

 • Separacions i divorcis de mutu acord.

 • Reclamació de Pensions.

 • Guarda i Custòdia.

 • Procediments Judicials Extinció Parella de fet amb adopció de mesures per als fills; Guarda i custòdia, aliments.

 • Modificació de Mesures derivades de Sentència de Divorci; Modificació en el règim de Guarda i Custòdia, Règim de Visites, increment o disminució de pensions d'aliments, Extinció de pensions. Qualsevol canvi substancial que calgui en atenció a les circumstàncies concurrents.

 • Reclamació de Drets de visites dels Avis.

 • Incapacitació Judicial amb constitució de Tutela o Curatela.

 • Procediments Filiació (Paternitat, Impugnació o Reclamació).


DRET PENAL
____________Assessorem en tot tipus de procediments penals, ja sigui en exercici de defensa com en exercici d'acusació particular. En l'àmbit del dret penal, ens encarreguem de defensar els seus interessos amb el màxim rigor i especialitat.


 • Delictes contra les persones. P. ex.: homicidis imprudents, lesions, coaccions, amenaces, imprudències professionals.

 • Delictes contra el Patrimoni. P. ex.: robatori, furt, estafa, apropiació indeguda, alçament de béns.

 • Delictes contra l'honor. P. ex.: injúries i calúmnies

 • Delictes contra la seguretat del trànsit. P. ex.: alcoholèmia, conducció temerària, conducció sense permís.

 • Delictes contra els drets i deures familiars. P. ex.: impagament de pensions, abandonament de la família.

 • Delictes contra k'administració pública. P. ex.: denúncia falsa, fals testimoni, simulació de delicte.De dilluns a dijous, de 9.30 h. a 13.30 h. i de 16.00 h. a 19.30 h.
Divendres, de 9.30 h. a 14.30 h.

C. Aragó, 224, 1r 1a
08011 - Barcelona

Telèfon: 93 452 48 62
Fax: 93 451 52 79

Regreso al contenido | Regreso al menu principal